ANDROLOGIA

 Jest to interdyscyplinarna dziedzina medycyny  zajmująca się zdrowiem mężczyzn. Nazwa pochodzi od gr. ἀνδρός andrós, „mężczyzna“ i λόγος lógos „słowo". Jakkolwiek andrologia jest odpowiednikiem ginekologii - specjalności, która zajmuje się chorobami wyłącznie kobiecymi - to w Polsce, podobnie jak w innych krajach Europy, nie ma specjalizacji z andrologii; zajmują się nią interniści, endokrynolodzy, seksuolodzy lub urolodzy. 

 Zadaniem andrologii jest diagnostyka i leczenie między innymi zaburzeń libido, zaburzeń hormonalnych, niepłodności męskiej, zaburzeń dojrzewania płciowego. 


ANDROPAUZA

 Na konsultację andrologiczną warto się zgłosić, gdy wystąpią objawy andropauzy (odpowiednika kobiecej menopauzy). W literaturze fachowej zjawisko to jest określane jako zespół związanego z wiekiem niedoboru testosteronu PADAM (Partial Androgen Deficiency in Aging Male Syndrome lub zespół TDS (testosterone deficiency syndrome).

 W warunkach fizjologicznych po 25. roku życia poziom testosteronu obniża się u mężczyzn średnio o około 1% rocznie. Szacuje się, że zespół niedoboru testosteronu występuje u około 6-12% Polaków po 45. roku życia. W jego wyniku pacjenci zgłaszają pogorszenie jakości życia, spadek potencji, uczucie osłabienia. Towarzyszą temu zmiany składu ciała, takie jak obniżenie gęstości mineralnej kości, zmniejszenie masy mięśniowej, wzrost tłuszczowej masy ciała, a w konsekwencji wzrasta prawdopodobieństwo wystąpienia chorób układu krążenia, cukrzycy i otyłości. 


następstwa stosowania dopingu

 Stosowanie środków anaboliczno-androgennych - oprócz oczywistych konsekwencji natury prawnej i etycznej  - pociąga za sobą szereg skutków zdrowotnych. Należą do nich: 
  • nadciśnienie tętnicze
  • zaburzenia zakrzepowo-zatorowe
  • uszkodzenie wątroby
  • rozrost prostaty
  • hipercholesterolemia i miażdżyca naczyń
  • ginekomastia (powiększenie sutka)
  • spadek libido
  • zahamowanie produkcji plemników aż do bezpłodności
 Rolą lekarza jest pomoc w normalizacji stężeń hormonów, próba przywrócenia prawidłowego funkcjonowania narządów, które zostały zakłócone w wyniku ponadfizjologicznych stężeń testosteronu i jego pochodnych oraz edukacja w zakresie prozdrowotnych postaw w dalszym uprawianiu sportu. 

Centrum medycyny sportowej i zapobiegawczej

 

ul. Smugowa 26a

95-200 Pabianice

Poland

 
Telefon: