Medycyna sportowa

Medycyna sportowa (inaczej medycyna aktywności ruchowej) – jest interdyscyplinarną dziedziną wiedzy medycznej, obejmującą całość procesów dokonujących się w organizmie człowieka pod wpływem aktywności fizycznej lub pod wpływem jej braku.  

 Jej zadaniem jest uzasadnienie potrzeby systematycznej aktywności ruchowej w celu utrzymania bądź poprawy stanu zdrowia oraz wykorzystanie metod oceny wpływu aktywności fizycznej i treningu sportowego na organizm. Ta gałąź wiedzy wykorzystuje osiągnięcia w z zakresu fizjologii wysiłku, biochemii, higieny, żywienia, teorii treningu sportowego oraz kardiologii, endokrynologii, traumatologii i rehabilitacji.  


Zadaniem lekarza sportowego jest: 

  • orzekanie o zdolności do uprawiania różnych form aktywności ruchowej, 
  • współudział w ustalaniu optymalnych metod treningu fizycznego,
  • promocja zdrowia, w tym zdrowotnych aspektów aktywności ruchowej, 
  • profilaktyka chorób cywilizacyjnych, 
  • przeprowadzanie i interpretacja fizjologicznych badań zdolności wysiłkowej
  • diagnostyka i leczenie następstw uprawiania sportu, orzekanie o potrzebie rehabilitacji z tego tytułu lub o niezdolności do pracy. 

Centrum medycyny 
sportowej i zapobiegawczej

 

ul. Smugowa 26a

95-200 Pabianice

Poland

 
telefon: