medycyna zapobiegawcza

Jest to dział medycyny, którego celem jest zapobieganie chorobom, ich powikłaniom oraz poprawa zdrowia i dobrej kondycji fizycznej. W odróżnieniu od medycyny leczniczej, która koncentruje się na leczeniu chorób i objawów, medycyna zapobiegawcza skupia się na identyfikacji czynników ryzyka, które mogą prowadzić do chorób, oraz na eliminowaniu tych czynników.

Medycyna zapobiegawcza obejmuje szeroki zakres działań, w tym:

  1. Szczepienia - stosowanie szczepień w celu ochrony przed chorobami zakaźnymi.

  2. Badania przesiewowe - systematyczne badania w celu wczesnego wykrycia chorób, w tym badań mammograficznych, kolonoskopii, badania cytologiczne itp.

  3. Promowanie zdrowego stylu życia - promowanie aktywności fizycznej, zdrowej diety, unikanie palenia tytoniu i nadużywania alkoholu.

  4. Edukacja zdrowotna - prowadzenie kampanii informacyjnych, szkoleń, edukacji i promocja zdrowia.

  5. Leczenie przedchorobowe - identyfikowanie osób z wysokim ryzykiem chorób i stosowanie odpowiednich środków przed zapadnięciem na chorobę.

 
medycyna zapobiegawcza stawia na pierwszym miejscu profilaktykę chorób, zamiast leczenia ich skutków
Celem medycyny zapobiegawczej jest zmniejszenie liczby chorób i poprawienie jakości życia poprzez świadome działania