orzecznictwo
sportowo-lekarskie


 

Badania zawodników 
w sporcie amatorskim jak i wyczynowym
w każdej dziedzinie sportu:

 • wstępne (kwalifikacja do uprawiania sportu)
 • okresowe (dopuszczenie do dalszego udziału w treningach i zawodach sportowych wydawane co 6 miesięcy)
 • kontrolne (po kontuzji lub przerwie w treningach)

Badanie sportowo-lekarskie obejmuje: 

 • pomiary antropometryczne, 
 • badanie ortopedyczne, 
 • badanie internistyczne 
 • ocenę wydolności fizycznej 
 • analizę wyników badań

NA WIZYTĘ NALEŻY ZABRAĆ:

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 27 lutego 2019 r. Dz. U. z 2019 r. poz. 395) :

 • dokument tożsamości z PESELem (osoby niepełnoletnie zgłaszają się na wizytę wraz z rodzicem / opiekunem prawnym)
 • wyniki aktualnych badań:
 • ewentualnie dodatkowo mogą być potrzebne:

  • karty informacyjne ze szpitala (jeżeli były pobyty szpitalu),
  • opinie lekarzy specjalistów (jeśli jesteś pod opieką poradni specjalistycznej).
  • wyniki badań dodatkowych (jeżeli istniała potrzeba ich wykonywania)


  ponadto

  Centrum Medycyny 
  Sportowej i zapobiegawczej

   

  ul. Smugowa 26a

  95-200 Pabianice

  Poland

   
  telefon: