orzecznictwo
sportowo-lekarskie


 

Badania zawodników 
w sporcie amatorskim jak i wyczynowym
w każdej dziedzinie sportu:

  • wstępne (kwalifikacja do uprawiania sportu)
  • okresowe (dopuszczenie do dalszego udziału w treningach i zawodach sportowych wydawane co 6 miesięcy)
  • kontrolne (po kontuzji lub przerwie w treningach)

Badanie sportowo-lekarskie obejmuje: 

  • pomiary antropometryczne, 
  • badanie ortopedyczne, 
  • badanie internistyczne 
  • ocenę wydolności fizycznej 
  • analizę wyników badań

NA WIZYTĘ NALEŻY ZABRAĆ:

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 27 lutego 2019 r. Dz. U. z 2019 r. poz. 395) :


ponadto

Centrum Medycyny 
Sportowej i zapobiegawczej

 

ul. Smugowa 26a

95-200 Pabianice

Poland

 
telefon: