obesitologia

  Jest to dziedzina medycyny koncentrująca się na leczeniu otyłości
(nazwa pochodzi od łac. obesus - "otłuszczony", "ciężki"). Nadmiar masy ciała jest jedną z największych plag współczesnej ludzkości, ale jej istnienie już na początku naszej ery opisywał Galen. Według niego osoby otyłe (polysarkos; poly - dużo, sarkos - ciało) "nie mogą poruszać się bez pocenia, siedząc nie mogą dosięgnąć stołu pomimo wielkości brzucha, mają trudności w oddychaniu".
 Choroba otyłościowa stanowi główną przyczynę chorób cywilizacyjnych i powoduje na świecie kilka milionów zgonów rocznie. Rozwinięte są systemy leczenia wszystkich powikłań otyłości - cukrzycy, nadciśnienia, miażdżycy, ale niemal nie istnieje leczenie ich przyczyny, czyli nadmiaru masy ciała. Wielu chorych poszukuje pomocy w miejscach, gdzie zamiast leczenia choroby odchudzają się i zamiast odnosić korzyści zdrowotnych stają się coraz bardziej chorzy. Leczeniem otyłości nie jest doraźna redukcja masy ciała; należy to traktować jak leczenie każdej choroby przewlekłej. 
 W Polsce obesitologia nie jest odrębną specjalizacją lekarską, zajmują się nią lekarze chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej, pediatrii i chirurgii. 


 

Centrum medycyny sportowej i zapobiegawczej

 

ul. Smugowa 26a

95-200 Pabianice

Poland

 
Telefon: