USG serca

Badanie to umożliwia w sposób nieinwazyjny ocenę struktur anatomicznych serca, a także ocenę ruchu mięśnia sercowego i zastawek wewnątrzsercowych oraz przepływ krwi w obrębie przedsionków i komór serca, dużych naczyń sercowych (aorta, żyły główne, tętnica i żyły płucne) i naczyń wieńcowych. 
W echo stosuje się głowicę generującą ultradźwięki, na ekranie monitora uzyskuje się obraz powstający w wyniku odbicia fali ultradźwiękowej od badanych struktur.

Do badania nie jest wymagane żadne przygotowanie. 

EKG spoczynkowe

EKG jest nieinwazyjnym zapisem czynności elektrycznej serca. Nie wymaga specjalnego przygotowania. Na badanie warto przyjść kilka minut wcześniej, aby chwilę odpocząć. 

Przed badaniem należy rozebrać się od pasa w górę oraz odsłonić kostki (warto dobrać odpowiednie ubranie, które pozwoli szybko i sprawnie przygotować się do podłączenia elektrod). Kontakt elektrod ze skórą klatki piersiowej istnieje poprzez przyssawki ; u mężczyzn czasem zachodzi konieczność wygolenia klatki piersiowej w miejscu podłączania elektrod w celu zachowania poprawnego układu odprowadzeń.

holter ciśnieniowy ABPM

Holter ciśnieniowy jest urządzeniem do automatycznego 24-godzinnym pomiarem ciśnienia tętniczego. Pacjent przez całą dobę nosi mankiet, który samoczynnie napompowuje się według zaprogramowanego algorytmu (co 10, 15 20 lub 30 minut) i mierzy ciśnienie. Wyniki zapisywane są na urządzeniu wielkości walkmana. Pacjent powinien zgłosić się na badanie w luźnym ubraniu pod którym ukryty będzie mankiet oraz aparat zapisujący pomiary ciśnienia.

EKG wysiłkowe

Próba wysiłkowa EKG przeprowadzana jest  w celu oceny wydolności wysiłkowej organizmu oraz rezerwy wieńcowej serca, oszacowania ryzyka wystąpienia wywoływanych wysiłkiem arytmii komorowych lub nagłego zgonu sercowego.

Nie jest wskazane spożywanie posiłku na 3 godziny przed badaniem,  palenie papierosów oraz wykonywanie większych wysiłków na 12 godzin przed testem. Należy poinformować o wszystkich przyjmowanych lekach i substancjach, ponieważ na kilka dni przed badaniem lekarz może odstawić niektóre leki utrudniające interpretację wyniku albo zamieni je na inne.

Przed badaniem pacjent jest proszony o rozebranie się od pasa w górę i zmianę obuwia. Na klatce piersiowej naklejane są jednorazowe elektrody. W przypadku występowania owłosienia klatki piersiowej konieczne jest wygolenie włosów w miejscach przyklejenia elektrod. Elektrody łączone są z komputerem analizującym elektrokardiogram (EKG) i sterującym obciążeniem wysiłkiem. Osoba badana jest proszona  o marsz / bieg na bieżni w specjalnie  dobranym  do  jej  sytuacji klinicznej  tempie.  Podczas  badania  prowadzona  jest  stała rejestracja  EKG oraz co  kilka  minut wykonywane  są pomiary ciśnienia  tętniczego. Wysiłek jest stopniowo zwiększany poprzez przyspieszanie przesuwu taśmy bieżni i wzrost jej nachylenia. Kiedy oczekiwane parametry zostaną osiągnięte, lekarz zdecyduje o zakończeniu badania.

Regularnie wykonywane EKG wysiłkowe pozwala na ocenę parametrów wydolnościowych, ewaluację skuteczności dotychczasowych treningów i stanowi podstawę do układania nowych planów treningowych.

Antropometria z plikometrią

Antropometria - pomiar masy ciała, wzrostu, BMI, z oceną fałdów skórno-tłuszczowych. Wartości grubości fałdów są przeliczane przy pomocy programu komputerowego na % zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie wraz z oznaczeniem tłuszczowej i beztłuszczowej masy ciała. Jest to ważny wskaźnik w kontroli postępów treningowych. 

 
adres:

ul. Smugowa 26a

95-200 Pabianice

Poland

 
telefon: