Badania do testów sprawnościowych

Orzeczenie o braku przeciwwskazań do udziału w teście sprawności fizycznej (w postępowaniu rekrutacyjnym do wojska, policji, straży pożarnej, straży granicznej, etc.) obejmuje: 

 
pomiary antropometryczne
badanie internistyczne i ortopedyczne
ocenę wydolności fizycznej (ekg wysiłkowe na bieżni)

ekg wysiłkowe

Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa przeprowadzana jest w celu oceny wydolności wysiłkowej organizmu oraz rezerwy wieńcowej serca, oszacowania ryzyka wystąpienia wywoływanych wysiłkiem arytmii komorowych lub nagłego zgonu sercowego.

Przed próbą wysiłkową nie jest wskazane spożywanie posiłku na 3 godziny przed badaniem, palenie papierosów oraz wykonywanie większych wysiłków na 12 godzin przed testem. Należy poinformować o wszystkich przyjmowanych lekach i substancjach, ponieważ na kilka dni przed badaniem lekarz może odstawić niektóre leki utrudniające interpretację wyniku albo zamieni je na inne. Niezbędna jest informacja o występujących uczuleniach oraz u kobiet o możliwości ciąży.

Badanie przeprowadza lekarz, który nadzoruje prawidłowy i bezpieczny przebieg testu. Przed badaniem pacjent jest proszony o rozebranie się od pasa w górę i zmianę obuwia. Na klatce piersiowej naklejane są jednorazowe elektrody. W przypadku występowania owłosienia klatki piersiowej konieczne jest wygolenie włosów w miejscach przyklejenia elektrod. Elektrody łączone są z komputerem analizującym elektrokardiogram (EKG) i sterującym obciążeniem wysiłkiem. Zostanie Pani/Pan poproszony o marsz / bieg na bieżni w specjalnie dobranym do Pani/Pana sytuacji klinicznej tempie. Podczas badania prowadzona jest stała rejestracja EKG oraz co kilka minut wykonywane są pomiary ciśnienia tętniczego. Wysiłek jest stopniowo zwiększany poprzez przyspieszanie przesuwu taśmy bieżni i wzrost jej nachylenia. Kiedy oczekiwane parametry zostaną osiągnięte, lekarz zdecyduje o zakończeniu badania.  

Po wysiłku następuje etap odpoczynku, trwający 3 do 10 minut, w trakcie którego trwa nadal obserwacja pacjenta, z rejestracją EKG oraz ciśnienia krwi. Następnie pacjent jest odłączany od aparatury, a elektrody są odklejane.

Badanie może być jednak przerwane w każdej chwili na życzenie pacjenta lub w momencie wystąpienia niepokojących objawów. Lekarz poprosi Pana/Panią o stałe informowanie o samopoczuciu, stopniu nasilenia zmęczenia i o ewentualnych pojawiających się dolegliwościach. W czasie badania należy natychmiast informować o występowaniu jakichkolwiek dolegliwości (ból, duszność,
zawroty głowy, szum w uszach itd.). Warto jednak pamiętać, że niewielkie zmęczenie jest zjawiskiem normalnym w przypadku badań obciążeniowych i nie stanowi przyczyny ich przerwania. Nieuzasadnione żądanie
przedwczesnego zakończenia próby uniemożliwi uzyskanie informacji na temat stanu Pani/Pana zdrowia,
oczekiwanych od wykonywanego badania.

Centrum medycyny sportowej i zapobiegawczej

 

ul. Smugowa 26a

95-200 Pabianice

Poland

 
Telefon: