Badania lekarskie osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy lub o przedłużenie ważności prawa jazdy

AM, A1 , A2 , A 

motocykl, definiowany jako pojazd samochodowy z silnikiem spalinowym o pojemności skokowej powyżej 50 cm3

B1 , B

samochód osobowy, dostawczy lub ciężarowy, którego dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony

B + E

auto określane w kategorii B oraz przyczepka o wadze większej niż 750 kg

Badania osób kierujących

przeprowadzane są na podstawie upoważnienia wydanego przez Marszałka Województwa Łódzkiego.

Na wizytę należy ze sobą zabrać dokument tożsamości z numerem PESEL, a w przypadku przedłużania ważności dokumentu  - również posiadane dotychczas prawo jazdy.


Osoby niepełnoletnie proszone są o zgłaszanie się na wizytę wraz z rodzicem / opiekunem prawnym. 

Osoby z wadą wzroku zgłaszają się najpierw do okulisty celem wypełnienia karty konsultacji okulistycznej .

W przypadku osób chorujących na cukrzycę niezbędna jest wcześniejsza konsultacja diabetologiczna, a dla osób chorych na padaczkę - konsultacja neurologiczna u lekarza prowadzącego leczenie.


W przypadku innych schorzeń należy zabrać ze sobą posiadaną dokumentację medyczną. Lekarz może zlecić wykonanie dodatkowych, niezbędnych badań, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.

Badanie przez uprawnionego lekarza jest pierwszym krokiem, który wykonuje kandydat na kierowcę, aby uzyskać prawo jazdy.

 

Uzyskane orzeczenie lekarskie składa się wraz z innymi wymaganymi dokumentami w Wydziale Komunikacji, celem utworzenia tzw. profilu kierowcy. Dopiero po uzyskaniu profilu kandydat na kierowcę może rozpocząć szkolenie w wybranej przez siebie szkole nauki jazdy.

Centrum medycyny sportowej i zapobiegawczej

 

ul. Smugowa 26a

95-200 Pabianice

Poland

 
telefon: