Jak przygotować się do wizyty w laboratorium?


Aby wyniki badań laboratoryjnych były wiarygodne, czyli 
jak najbardziej odzwierciedlały stan naszego zdrowia, DO PUNkTU POBRAŃ należy zgłosić się:

 • RANO, PO PRZESPAnej nocy
 • PO WYPICIU PO PRZEBUDZENIU SZKLANKI CZYSTEJ WODY NA CZCZO 
 • NA CZCZO (OPTYMALNIE OSTATNI POSIŁEK ZJEDZONY 12 GODZIN PRZED BADANIEM)
 • BEZ ZMIENIANIA DIETY (W CIĄGU 3 DNI PRZED BADANIEM NALEŻY UNIKAĆ SPOŻYWANIA ZNACZĄCO WIĘKSZEJ LUB MNIEJSZEJ ILOŚCI POKARMÓW, NIŻ ZWYKLE)
 • BEZ PAPIEROSA ANI INNYCH UŻYWEK PRZED BADANIEM
 • BEZ SPOŻYWANIA ALKOHOLU W DNIU POPRZEZAJĄCYM BADANIE
 • BEZ TRENINGU OPTYMALNIE 48 GODZIN PRZED BADANIE

* UWAGA:
BIOTYNA OKREŚLANA RÓWNIEŻ MIANEM WITAMINY H, KOENZYMU R CZY WITAMINY B7 WCHODZI W SKŁAD SUPLEMENTÓW
MAJĄCYCH POPRAWIĆ STAN SKÓRY, WŁOSÓW I PAZNOKCI
   •FAŁSZYWIE ZAWYŻA OZNACZENIA FT3, FT4, WITAMINY D3, TESTOSTERONU, ESTRADIOLU
   •FAŁSZYWIE ZANIŻA OZNACZENIA TSH, LH, FSH, Β-HCG, PROLAKTYNY, INSULINY
PRZED OZNACZANIEM POWYŻSZYCH SUBSTANCJI NALEŻY ODSTAWIĆ PREPARATY ZAWIERAJĄCE BIOTYNĘ NA 14 DNI WZEŚNIEJ.

Krzywa cukrowa

 • Do punktu pobrań należy zgłosić się z zakupioną porcją 75 g glukozy oraz 250 ml wody mineralnej niegazowanej
 • Trzeba pozostawać na czczo, zgodnie z wszystkimi warunkami wymienionymi powyżej dla innych badań.
 • Badanie polega na dwu- lub trzykrotnym oznaczeniu poziomu glukozy i/lub insuliny. 
 • Pierwsze pobranie jest na czczo. Po nim pacjent otrzymuje do wypicia roztwór glukozy rozpuszczonej we wodzie. 
 • Po 60 i po 120 minutach krew pobierana jest po raz kolejny. 
 • Całość trwa nieco ponad 2 godziny  i wymagane jest spędzenie tego czasu w pozycji siedzącej. Wykluczone jest spacerowanie czy opuszczenie punktu pobrań w celu np. dokonania zakupów - związana z tym praca mięśni zafałszuje wynik badania. 
 • W celu uprzyjemnienia i skrócenia oczekiwania na koniec badania warto zabrać ze sobą do poczytania książkę lub tablet. 

Badanie moczu

 • Do badania należy pobrać pierwszy mocz poranny.
 • Przed pobraniem moczu należy dokładnie umyć ręce wodą i mydłem i wytrzeć je w czysty ręcznik.
 • Przed oddaniem moczu okolice ujścia cewki moczowej należy dokładnie umyć wodą i mydłem: 
  • Kobiety - okolice sromu od przodu w kierunku odbytu;
  • Mężczyźni - żołądź po odsunięciu napletka.
 • Oddać mocz: 
  • Pierwszą niewielką porcję należy oddać do toalety w celu wypłukania cewki moczowej z nabłonków i bakterii; 
  • Właściwą porcję - kilkadziesiąt mililitrów moczu - należy oddać do jednorazowego pojemnika; 
  • Należy przy tym uważać, aby nie dotknąć brzegiem pojemnika do sanitariatu, skóry ani błony śluzowej okolic intymnych - grozi to zanieczyszczeniem próbki bakteriami z zewnątrz;
  • Pozostałą, końcową ilość moczu można oddać do muszli klozetowej. 
 • Do laboratorium próbkę oczu należy dostarczyć jak najszybciej, maksymalnie w czasie 2 godzin, mocz przetrzymywany dłużej w temperaturze pokojowej nie nadaje się do oceny.
 • U kobiet badanie moczu nie powinno być wykonywane w czasie krwawienia miesięcznego i do 3 dni po jego zakończeniu. 

badanie kału

 • Przed oddaniem kału należy całkowicie opróżnić pęcherz moczowy
 • Kał do badania należy oddać do czystego pojemnika:
  • w kierunku bakterii, wirusów i grzybów - próbkę wielkości orzecha laskowego; 
  • w kierunku pasożytów lub do badania ogólnego - próbkę wielkości orzecha laskowego; 
  • w przypadku stolca biegunkowego (płynnego) - próbkę wielkości 2-3 ml. 
 • Do zebrania próbki należy pobierać kał z kilku miejsc stolca, szczególnie tych zawierających domieszki typu śluz lub ropa. 
 • Jeżeli w stolcu widoczne są pasożyty, należy oddzielić je od kału i przesłać do badania w oddzielnym pojemniku. 
 • Próbkę kału należy przekazać do badania laboratoryjnego w możliwie najkrótszym czasie; jeżeli nie jest to możliwe w ciągu 2 godzin pojemnik z próbką należy umieścić na dolnej półce lodówki. 
    * Uwaga: kał nie jest materiałem diagnostycznym do badania w kierunku owsików - do badania w tym kierunku należy pobrać wymaz z odbytu przy pomocy zestawu zakupionego w aptece. 

badanie nasienia

 • Wymagane jest zachowanie okresu abstynencji seksualnej w ciągu 2-5 dni przed badaniem (powstrzymanie się od współżycia lub masturbacji w okresie 2-5 dni liczonych od ostatniego wytrysku). 
 • W okresie poprzedzającym badanie powinno unikać się alkoholu i innych używek, ponieważ wpływają na jakość nasienia. 
 • Jeżeli w okresie przed badaniem wystąpi infekcja, gorączka, biegunka - należy wyznaczyć inny termin badania. 
 • Nasienie oddaje się do jałowego pojemnika w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu punktu pobrań; jeżeli było ono pozyskiwane w domu, trzeba dostarczyć je do punktu pobrań najpóźniej w ciągu 50 minut, transportując pojemnik w temperaturze ciała. 

wymaz z nosa lub gardła

 • należy pozostawać na czczo lub nie spożywać posiłków na dwie godziny przed badaniem
 • można przepłukać usta przegotowaną wodą
 • nie należy myć zębów, stosować płynów do płukania jamy ustnej, żuć gum ani ssać żadnych tabletek na gardło.
 • należy zachować minimum 2-godzinny odstęp od przyjmowania preparatów donosowych, takich jak krople, maść czy aerozol
 • osoby korzystające z protez zębowych powinny je wyjąć.